OBSŁUGA KLIENTA
WARUNKI SPRZEDAŻY

Data wejścia w życie: 01.01.2023 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1.1. Poniższe warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) dotyczą sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej https://www.lamer.eu/pl/pl/ („Strona”). Warunki sprzedaży określają w szczególności:

  a) warunki składania zamówień;
  b) zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.

    1.2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem Strony internetowej, klienci powinni: (a) mieć ukończone przynajmniej 18 lat; (b) nabywać produkty jako konsumenci, co oznacza osoby fizyczne nabywające produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową; oraz (c) przestrzegać niniejszego Regulaminu Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Warunków Korzystania ze Strony Internetowej (dalej: „Klient”).
Niniejsza umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

    1.3. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i prowadzącym sprzedaż za jej pośrednictwem jest spółka Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska , 02-6762 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019698, NIP PL 5260011173, REGON 010128910, z w pełni pokrytym kapitałem zakładowym w wysokości 5.979.501,13 zł (dalej zwana „Sprzedającym” lub „La Mer” „My” – we właściwej formie gramatycznej).

    1.4. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Strony Klienci będą musieli wyraźnie zaakceptować niniejsze Warunki sprzedaży. Warunki sprzedaży sa dostępne na Stronie.

    1.5. Warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, które są dokonywane przez Klienta za pośrednictwem Strony.

    1.6. Dokonując zamówienia na Stronie oraz używając konta założonego na Stronie, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś, bez ograniczeń niniejsze Warunki sprzedaży, a także nasze Warunki Korzystania i Polityka prywatności.

2. PRODUKTY

    2.1. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności opis produktów, parametry techniczne i funkcjonowania oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie internetowej dotyczą wyłącznie produktów kupowanych za jej pośrednictwem.

    2.2. Produkty opisane w Witrynie oraz wszelkie ich próbki, które możemy dostarczyć klientowi, są wyłącznie do użytku osobistego. Klienci nie mogą sprzedawać ani odsprzedawać żadnego z tych produktów ani ich próbek.

3. CENY, OPŁATY Z TYTUŁU DOSTAWY

    3.1. Wszystkie ceny za produkty dostępne za pośrednictwem Strony internetowej zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek oraz wszystkie pozostałe elementy ceny, za wyjątkiem określonych poniżej opłat z tytułu dostawy, i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena za produkty nie zawiera opłat za ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Sprzedającego (np. usługa pakowania na prezent). W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.

    3.2. Informacje o cenie podane na Stronie internetowej są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez klienta zgodnie z postanowieniami art. 4.5 poniżej. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen na Stronie internetowej.

    3.3. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny produktów i określona osobno na formularzu zamówienia. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy przejść do części poświęconej Dostawie na Stronie internetowej.

    3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Liczba i rodzaj produktów dostępnych w ramach promocji może zostać ograniczona przez Sprzedającego. Zasady prowadzenia takich promocji będą określane osobno na Stronie internetowej.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

    4.1. Szereg prostych wskazówek podanych na Stronie internetowej przeprowadzi klienta przez proces składania zamówienia. Uprzejmie informujemy, że do złożenia zamówienia nie jest niezbędne tworzenie konta użytkownika – jednakże utworzenie konta według wskazówek podanych na Stronie internetowej umożliwia m.in. śledzenie historii zamówień.

    4.2. Proces składania zamówienia na Stronie Internetowej:

        4.2.1. Dla Klientów posiadających Konto na Stronie internetowej:

Założenie Konta polega na wejściu na Stronę internetową w zakładkę „Moje Konto” następnie kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”. Następnie należy podać adres e-mail stanowiący login oraz utworzyć hasło za pomocą którego, w powiązaniu z adresem e-mail będzie następowało logowanie się do konta na Stronie internetowej, a także złożyć oświadczenia o akceptacji, Polityki Prywatności,. Podczas rejestracji konta na Stronie internetowej możesz także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera z informacjami handlowymi na podany podczas rejestracji adres e-mail. Po utworzeniu Konta istnieje możliwość uzupełnienia Twoich danych osobowych m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, a także adresów dostawy, jednakże nie jest to konieczne do prawidłowej rejestracji konta, (dalej: „Konto”), więcej informacji na temat Konta na Stronie internetowej znajduję się w Warunkach Korzystania ze Strony internetowej. W przypadku jeżeli klient posiada już Konto, po wejściu na Stronę internetową należy wejść z zakładkę „Moje Konto” i podać adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz przypisane przez Klienta hasło I kliknąc “Zaloguj się”.

Aby złożyć zamówienie należy:

·  wybrać dany produkt podając ilość produktów, które chce się kupić (do trzech (3) sztuk danego produktu), przy maksymalnym jednorazowym zakupie o wartości 13,000 złotych (PLN) na jednego Klienta i zatwierdzić klikając przycisk „Dodaj Do Koszyka”, następnie
·  Po skończeniu dodawania produktów do Koszyka należy kliknąć w ikonę koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Kasa”, następnie;
·  Klient zostaje przeniesiony do strony z podsumowaniem zamówienia, na której widnieją informację o rodzaju, ilości i cenie wybranych produktów, w tym wartości podatku Vat, cenie dostawy towarów, szacowanym terminie dostawy, na tym etapie może wybrać próbki dodawane do zamówienia chcą przejść dalej Klient musi kliknąć przycisk „Przejdź do Kasy”,
·  Jeżeli Klient nie był wcześniej zalogowany do swojego Konta, w tym miejscu zostanie przeniesiony do strony na której podaje swój adres e-mail i hasło i klika przycisk „Prześlij” gdzie następuję jego zalogowanie do Konta, a następnie zostaje przeniesiony do strony potwierdzenia zamówienia (w przypadku jeśli Klient był już zalogowany na Koncie zostaje przeniesiony od razu do strony potwierdzenia zamówienia)
·  w przypadku jeżeli Klient na Koncie nie wpisywał wcześniej adresu do dostawy oraz swoich danych będzie zobowiązany do ich uzupełnienia (imię nazwisko, firma -fakultatywnie, NIP - fakultatywnie, ulica, numer domu, lokalu jeżeli jest, kod pocztowy miejscowość oraz numer telefonu, alternatywny numer telefonu – fakultatywnie) i klika w przycisk „Przejdź do Kasy”
·  Na stronie potwierdzenia zamówienia Klient widzi wybrane przez siebie produkty (istnieje nadal możliwość edycji) jest wskazany adres do dostawy (istnieje możliwość edycji), a oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności a także Warunki Korzystania ze Strony, a także Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i klika w przycisk „Przejdź do Kasy
·  W przypadku płatności z góry Klient skutecznie dokonując płatności, w ten sposób składa zamówienie, następnie;
·  Klientowi ukazuje się podsumowanie złożonego zamówienia, które zostaje także wysłane w postaci wiadomości e-mail na podany podczas dokonywania zamówienia adres e-mail.

        4.2.2. Dla Klientów nieposiadający Konta na Stronie internetowej:

Aby złożyć zamówienie należy:

·  Wybrać dany produkt podając ilość produktów, które chce się kupić (do trzech (3) sztuk danego produktu), przy maksymalnym jednorazowym zakupie o wartości 13,000 złotych (PLN) na jednego Klienta i zatwierdzić klikając przycisk „Dodaj Do Koszyka”, następnie
·  Po skończeniu dodawania produktów do Koszyka należy kliknąć w ikonę koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Kasa”, następnie
·  Klient zostaje przeniesiony do strony z podsumowaniem zamówienia, na której widnieją informację o rodzaju, ilości i cenie wybranych produktów, w tym wartości podatku Vat, cenie dostawy towarów, szacowanym terminie dostawy, na tym etapie może wybrać próbki dodawane do zamówienia chcą przejść dalej Klient musi kliknąć przycisk „Przejdź do Kasy”
·  Klient zostanie przeniesiony do strony na której w opcji „Goście I Nowy Klienci” podaje swój adres e-mail i klika przycisk „Prześlij”, a następnie ma obowiązek uzupełnić dane niezbędne do finalizacji zamówienia i dostarczenia produktów, tj. imię, nazwisko, firma -fakultatywnie, ulica, numer domu, lokalu jeżeli jest, kod pocztowy miejscowość oraz numer telefonu, alternatywny numer telefonu – fakultatywnie i klika w przycisk „Przejdź do Kasy”
·  Na stronie potwierdzenia zamówienia Klient widzi wybrane przez siebie produkty (istnieje nadal możliwość edycji) jest wskazany adres do dostawy (istnieje możliwość edycji), a oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności a także Warunki Korzystania ze Strony, a także Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i klika w przycisk „Przejdź do Kasy
·  W przypadku płatności z góry Klient skutecznie dokonując płatności, w ten sposób składa zamówienie, następnie;
·  Klientowi ukazuje się podsumowanie złożonego zamówienia, które zostaje także wysłane w postaci wiadomości e-mail na podany podczas dokonywania zamówienia adres e-mail.

    4.3. Klient powinien kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”, aby umieścić wybrane przez siebie produkty w zamawianej ilości w koszyku. W każdej chwili w trakcie dokonywania zakupów, Klient może przejrzeć produkty znajdujące się w koszyku klikając opcję „Kasa” na każdej stronie.

    4.4. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami, aby przejść przez proces zapłaty za zamówienie w kasie. Klient do czasu złożenia zamówienia, tj. dokonania płatności z góry lub wybrania opcji płatności gotówką przy odbiorze może w każdej chwili poprawić błędy w podanych przez niego danych, zmienić zawartość koszyka poprzez dodanie lub usunięcie z niego jednego lub więcej produktów lub anulowanie całego zamówienia przy przejściu do kasy przed finalnym złożeniem zamówienia.

    4.5. Klient składa zamówienie na produkty za pośrednictwem Strony internetowej klikając opcję „Przejdź do Kasy” dokonując płatności na zakończenie procesu składania zamówienia (wyjątek snowi wybór płatności gotówką przy odbiorze), co stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu sprzedaży oraz treściami zawartymi na Stronie internetowej, z którymi Klient miał możliwość zapoznania się w trakcie składania zamówienia (zastosowanie mają dokumenty obowiązujące w dniu składania zamówienia).

    4.6. Oferta złożona w sposób określony powyżej jest dla Klienta wiążąca od momentu jej złożenia (tj. od momentu złożenia zamówienia), chyba, że w tym czasie Klient otrzyma od Sprzedającego informację o braku dostępności produktów. Klient może odwołać ofertę (tj. anulować zamówienie) w dowolnym momencie do czasu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ART. 4.9 PONIŻEJ – w tym celu należy skontaktować się z Działem obsługi klienta.

    4.7. Po złożeniu zamówienia nastąpi nadanie do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia. E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) zawiera m.in. podsumowanie warunków sprzedaży, dokładne określenie ceny i formy zapłaty, informację na temat opłat z tytułu dostawy, informacje o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz informacje o procedurze reklamacyjnej. Otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży (Potwierdzenie zamówienia.

    4.8. Po skompletowaniu przesyłki Klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail informującej o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowa jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie do Klienta wskazanej powyżej wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy. Postanowienia umowy wynikające z Regulaminu sprzedaży utrwalane i udostępniane są poprzez umieszczenie tego dokumentu na Stronie internetowej, jak również poprzez wysłanie ich do klienta w formie linku do pliku pdf. Umowa zabezpieczona jest w sposób określony w niniejszych Warunkach sprzedaży oraz Warunkach korzystania ze Strony internetowej.

    4.9. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Sprzedający zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta. W przypadku dostarczenia zamówienia, w którym brakuje zamówionych przez Klienta produktów, Klient ma możliwość (a) żądania od Sprzedawcy dostarczenia mu brakujących produktów lub (b) rezygnacji z części zamówienia dotyczącej brakujących produktów lub (c) rezygnacji z całości zamówienia. W przypadku sytuacji opisanej w pkt (a) Sprzedawca dostarcza na własny koszt brakujące produkty, informując Klienta o szacowanym czasie dostawy. W sytuacji gdy dostarczenie brakujących produktów jest niemożliwe z uwagi na całkowity brak produktu lub produktów w magazynie lub wycofania ich ze sprzedaży Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta, który w takiej sytuacji ma prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia. W sytuacjach opisanych w pkt (b) oraz (c) Sprzedawca zwraca Klientowi pobrane od Klienta płatności w zależności od zakresu rezygnacji, zwrot następuję zgodnie ze sposobem dokonania płatności za zamówienie przez Klienta. W przypadku niedostarczenia części produktów i rezygnacji w związku z tym przez Klienta z części lub całości zamówienia, poczytuję się umowa sprzedaży w części lub całości nie została zawarta od momentu złożenia oświadczenia przez Klienta.

    4.10. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

    4.11. W przypadku, gdy Potwierdzenie zamówienia nie dojdzie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w celu uzyskania pomocy klient może skontaktować się z nami pod numerem +48221047535 (cena za połączenia zgodna ze stawkami operatora), lub adresem e-mail obslugaklienta@lamer.com od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00.

    4.12. W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w trakcie składania zamówienia lub potrzeby uzyskania informacji na temat wcześniej złożonych zamówień, należy skontaktować się z nami pod numerem +48221047535 (cena za połączenia zgodna ze stawkami operatora), od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub kliknij w link: Obsługa klienta. W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, prosimy o przygotowanie numeru zamówienia.

    4.13. W przypadku podania przez klienta niewłaściwych lub nieprawdziwych danych nie będzie możliwe skuteczne złożenie zamówienia lub jego realizacja;

5. USŁUGA PAKOWANIA NA PREZENT

    5.1. W przypadku, jeśli sklep udostępnia możliwość zapakowania zamówionych produktów na prezent, na Stronie internetowej znajduje się stosowna informacja i instrukcja, jak skorzystać z usługi. Zwracamy uwagę, że usługa Pakowania na prezent może wiązać się z dodatkowymi opłatami wskazanymi na Stronie internetowej – informacja o tych dodatkowych opłatach zostanie klientowi udostępniona przed złożeniem zamówienia; podane na Stronie internetowej opłaty będą zawierały podatek od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje dotyczące Pakowania na prezent są określone na Stronie internetowej

    5.2. W przypadku zamówienia usługi „Pakowania na prezent” w odniesieniu do więcej niż jednego produktu, wszystkie te produkty zostaną umieszczone w jednej paczce.

6. KOD OFERTY

    6.1. Możemy organizować akcje promocyjne – ich zasady oraz czas trwania zostaną określone odrębnie. Klienci uprawnieni do skorzystania z możliwości dokonania zakupów na preferencyjnych warunkach otrzymają tzw. kod oferty. Aby zrealizować kod oferty, klienci winni wprowadzić swój kod w polu „Kod oferty” przy przejściu do kasy na Stronie internetowej (w trakcie składania zamówienia). Kody oferty uwzględniają wielkość liter i dlatego winny być wpisywane dokładnie tak jak wyglądają. Szczegółowe postanowienia dotyczące produktów objętych kodem oferty, a także warunków korzystania z kodów oferty będą zawarte w szczegółowych regulaminach, o których poinformujemy za pośrednictwem Strony internetowej lub newslettera.

    6.2. Po zatwierdzeniu kodu oferty, oferta zostanie wyświetlona w części „Weryfikacja zamówienia”.

    6.3. Do jednego zamówienia można zastosować jeden kod oferty, chyba że co innego wynika z zasad danej akcji promocyjnej.

7. OPCJE ZAPŁATY

    7.1 Za produkty Klienci mogą zapłacić:

  a) kartą kredytową. Akceptujemy następujące karty kredytowe:
  - Visa
  - MasterCard
  b) kartą debetową. Akceptujemy następujące karty debetowe:
  - Visa
  - MasterCard
  c) gotówką przy odbiorze,
  d) PayPal

    7.2. Nie akceptujemy kart kredytowych i debetowych z adresem rozliczeniowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    7.3. W przypadku wyboru zapłaty kartą kredytową, lub debetową lub za pośrednictwem PayPala zapłata za zamówienie zostanie pobrana z rachunku klienta nie wcześniej niż w momencie wysyłki produktu. Zastrzegamy, że autoryzacja karty i zablokowanie na rachunku klienta kwoty wystarczającej na opłacenie zamówienia nastąpi przy składaniu przez Państwo zamówienia. Szacowane terminy wysyłki podane są tutaj.

    7.4. Dla bezpieczeństwa klientów, w przypadku zapłaty kartą kredytową lub debetową, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, co do którego Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości, iż nie zostało dokonane zgodnie z przepisami prawa, chyba że klient wybierze inny sposób płatności. Klient zostanie powiadomiony o konieczności wyboru innego sposobu płatności oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

    7.5. Wszyscy posiadacze kart kredytowych i debetowych podlegają procedurom walidacji i autoryzacji przez wystawcę kart. W przypadku, gdy wystawca karty klienta odmawia autoryzacji lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje naszej zapłaty, zarówno z góry, jak i po dokonaniu zapłaty, Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić dostawy zamówionych produktów (chyba że klient wybierze inny sposób płatności); w takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy.

8. PYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

    8.1. W celu uzyskania informacji o wysyłce klienci mogą kontaktować się z nami pod numerem +48221047535 (cena połączenia zgodna ze stawkami operatora), od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub kliknij w link: Obsługa klienta.

    8.2. Posiadając Konto, klienci mogą sprawdzać status swoich najnowszych zamówień na stronie Status zamówienia w zakładce Zamówienia. Jest to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania najbardziej aktualnych informacji o zamówieniu.

    8.3. Na Stronie status zamówienia klient zostanie poproszony o zalogowanie się poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Strona zawierająca podsumowanie zamówienia przedstawi Klientowi szczegółowe informacje o jego bieżących i poprzednich zamówieniach. W przypadku, gdy zamówienie zostało wysłane, wyświetlony zostanie odpowiedni numer przesyłki, jeśli został on nadany. Klienci mogą śledzić status dostawy zamówienia przez naszego kuriera klikając „Zamówienia” w zakładce Status zamówienia. Niektórzy przewoźnicy mogą nie udostępniać informacji umożliwiających śledzenie przesyłki do 24 godzin roboczych od chwili wysyłki zamówienia.

9. DOSTWA

    9.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przystąpimy następnego dnia roboczego.

    9.2. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

    9.3. Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy, które wyszczególnione są osobno na formularzu zamówienia (przed jego wysłaniem) i dowodzie dostawy. Przy złożeniu zamówienia nie pobieramy opłat z tytułu dostawy, chyba, że Klient wybrał opcję zapłaty gotówką, przy odbiorze, która jest opcją dodatkowo płatną.

    9.4. Produkty są dostarczane w ciągu maksymalnie 2-5 dni roboczych. Z powodu wzmożonej aktywności handlowej, wynikającej z oferty promocyjnej, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

    9.5. Przesyłka z zamówionymi produktami zawiera formularz zamówienia na którym wyszczególnione są produkty znajdujące się w paczce wraz z cenami i podatkami. Klient otrzymuje fakturę VAT na adres e-mail podany w zamówieniu, a w przypadku braku wysyłki faktury Vat prosimy o kontakt bezpośrednio z obsługą klienta telefonicznie pod numerem +48221047535 (cena za połączenia zgodna ze stawkami operatora), od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub kliknij w link: Obsługa klienta.

    9.6. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na formularzu nie są zgodne z produktami zawartymi w dostarczonej przesyłce, klient powinien bezzwłocznie zawiadomić nas o tym telefonicznie pod numerem +48221047535 (cena za połączenia zgodna ze stawkami operatora), od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 17:00 lub kliknij w link: Obsługa klienta.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    10.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

    10.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną formę (np. na piśmie, za pośrednictwem e-mail); w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1, załączonym na końcu niniejszych Warunków sprzedaży lub formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

    10.3. Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa lub w innej, dowolnej formie np. klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221047535 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres obslugaklienta@lamer.com z podaniem szczegółów zamówienia

    10.4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem tego terminu na wskazany adres.

    10.5. Sklep umożliwia opcję bezpłatnego zwrotu za pomocą etykiety zwrotnej. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem +48221047535 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres obslugaklienta@lamer.com lub kliknij w link: Obsługa klienta. W odpowiedzi otrzymasz etykietę zwrotną, którą należy nakleić na przesyłkę i odesłać za pośrednictwem firmy UPS. Najbliższy punkt nadania można sprawdzić na stronie https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL. Proponowane lokalizacje punktów nadania UPS znajdują się również na etykiecie.

    10.6. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w pkt 10.7. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (zamówieniu). W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego. W przypadku Klientów, którzy dokonali płatności gotówką przy odbiorze produktów zwrot środków nastąpi na podany przez nich numer konta bankowego.

    10.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    10.8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

    10.9. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w pkt. 11 zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały zamówienie przez klienta, lub zostały przekazane w związku z zakupem produktów, które nie stanowią części co do której Klient odstępuję od umowy.

    10.10. Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

    10.11. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do Produktów, które zostały spersonalizowane, chyba że chodzi o niezgodność towaru z umową lub niekompletną bądź nieprawidłową dostawę. Jeśli dostarczony Produkt spersonalizowany jest uszkodzony lub wadliwy, klienci powinni niezwłocznie skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221047535 lub adresem e-mail obslugaklienta@lamer.com.

    10.12. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony https://www.lamer.eu/pl/pl/ Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie – do takich zwrotów niniejszy Regulamin nie ma zastosowania i nie będą one realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej.

    10.13. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo w Załączniku nr 2.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA WADY PRODUKTÓW

    11.1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi produkty bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), konsumentowi przysługują uprawniania określone w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację; może być ona złożona w dowolnej formie (np. na piśmie, za pośrednictwem e-mail obslugaklienta@lamer.com.).

    11.2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Poleczki 35A; 02-822 Warszawa, wraz z produktami, których dotyczy reklamacja lub kliknij w link: Obsługa klienta (w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). Reklamowany produkt odbierze od Państwa na nasz koszt nasz przewoźnik. W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony internetowej. Jeśli chcesz złożyć reklamację w inny sposób niż na piśmie lub za pośrednictwem e-mail, prosimy o kontakt na dane podane w pkt. PKT 15. Również w przypadku reklamacji Sklep umożliwia opcję bezpłatnego zwrotu za pomocą etykiety zwrotnej. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem +48221047535, lub kliknij w link: Obsługa klienta. W odpowiedzi otrzymasz etykietę zwrotną, którą należy nakleić na przesyłkę i odesłać za pośrednictwem firmy UPS. Najbliższy punkt nadania można sprawdzić na stronie https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL. Proponowane lokalizacje punktów nadania UPS znajdują się również na etykiecie.

    11.3. O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, na wskazany adres kontaktowy. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

    11.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, wymienione na nowe albo zwrócimy Państwu kwotę, jaką uiściliście Państwo za dany produkt. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez link: Obsługa klienta.

    11.5. Sprzedający odpowiada za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia, chyba że termin przydatności tego produktu do użycia, określony przez producenta jest dłuższy.

    11.6. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Żadne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających towary jako konsumenci lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

    11.7. W razie zaistnienia sporu klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie WWW.UOKIK.GOV.PL.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

    12.1. Do niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

    12.2. Wszelkie spory wynikające w związku z wykonania niniejszych Warunków sprzedaży podlegają jurysdykcji właściwego sądu zgodnie z przepisami prawa polskiego.

13. KONTAKT

    13.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami poprzez link: Obsługa klienta lub listownie na adres korespondencyjny Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; ul. Domaniewska 44; 02-672 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48221047535 (cena połączenia według stawek operatora) lub e-mailem pod adresem obslugaklienta@lamer.com.

14. ZMIANY,WEJŚCIE W ŻYCIE I OBOWIĄZYWANIE

    14.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

  a) zmiana przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,
  b) konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, Konta Internetowego i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym,
  c) konieczność ochrony uzasadnionych interesów Użytkowników – w zakresie do tego niezbędnym,
  d) wprowadzenia nowych lub rozszerzenia istniejących funkcjonalności Serwisu dostępnych za pośrednictwem Konta Internetowego – w zakresie do tego niezbędnym.

W takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na Koncie Internetowym oraz przesłanie zmienionego Regulaminu na adres e-mail Uczestnika, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Sprzedającego zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika, o ile ten nie w powyższym terminie nie zrezygnuje z Konta Internetowego, zgodnie z Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.

Adresat: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Estēe Lauder
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Nr tel.: +48221047535
Adres e-mail: obslugaklienta@lamer.com.

Niniejszym informuję/ informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (podaj nazwę i ilość zwracanego produktu/ów):

Data odbioru:

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Podpis Klienta (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej):

Data:

Załącznik nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór informacji w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta)
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, lub

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Estēe Lauder, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, nr tel.: +48221047535 adres e-mail: obslugaklienta@lamer.com. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane przez Państwa towary odbierze od Państwa kurier. Estēe Lauder ponosi koszty zwrotu.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.