Gebruiksvoorwaarden van de website

Ingangsdatum: april 27, 2017

Welkom op www.lamer.eu (de ‘Website’).

De Website is in eigendom van en wordt beheerd door Estée Lauder Cosmetics Limited (een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 00659213 en maatschappelijk gezeteld te One Fitzroy,6 Mortimer Street, Londen, W1T 3JJ) (‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’) vanuit onze vier kantoren in het Constellation House,3 Kites Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, PO14 4FL, Verenigd Koninkrijk en niet vanuit enige andere locatie. Our telephone number is 0800088054 and you can contact us via email. Ons btw-nummer is GB 193-0816-58.

Elke vertaling van deze pagina (of een deel van de Website) naar een taal anders dan het Engels dient uitsluitend voor het gemak van onze klanten en impliceert niet, direct of indirect, dat de Website wordt beheerd vanuit een andere locatie of land.

Wij bieden de beschikbare diensten op de Website aan u behoudens de volgende algemene voorwaarden (de ‘Websitevoorwaarden’).

Lees het volgende (samen met ons Privacy- en cookiebeleid) zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken ten opzichte van uw gebruik van de Website te begrijpen. Door een bezoek te brengen aan de Website accepteert u en gaat u akkoord met de praktijken beschreven in deze Websitevoorwaarden.

Let op dat als u een van onze regionale websites bezoekt (zoals http://www.cremedelamer.de of https://www.cremedelamer.fr), u onderworpen bent aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die regionale website en wij raden u aan dergelijke algemene voorwaarden te raadplegen.

 

1. Gebruik van onze website

Wij streven ernaar onze Website regelmatig bij te werken, en wij kunnen te allen tijde de inhoud wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Website opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.

 

2. Beperkte licenties

 • 2,1Met betrekking tot alle inhoud beschikbaar op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's en knoppen, verlenen wij u een beperkte, herroepelijke en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van de Website. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om: (i) te framen of gebruik te maken van framingtechnieken om de Website of een deel daarvan te omsluiten; (ii) de Website of haar inhoud (behalve caching of zoals noodzakelijk om de inhoud te bekijken) aan te passen of de downloaden; (iii) gebruik te maken van de Website of haar Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) anders dan voor persoonlijk gebruik; (iv) afgeleide werken te creëren op basis van de Website of haar Inhoud; (v) accountgegevens te verzamelen ten behoeve van een andere partij; (iv) enige metatags of enige andere ‘verbogen tekst’ te gebruiken met behulp van onze naam of de Handelsmerken (zoals hieronder uiteengezet); of (vii) om gebruik te maken van softwarerobots, spiders, crawlers, of vergelijkbare gegevensverzamelende en extractiemiddelen, of andere handelingen uit te voeren die een onnodige last op onze infrastructuur zouden zijn.
 • 2,2Wij verlenen u ook een beperkte, herroepelijke, en niet-exclusieve licentie om een hyperlink te creëren naar de startpagina van de Website, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die linkt naar onze Website (i) mag linken naar onze Inhoud maar deze niet nabootsen; (ii) mag niet impliceren dat we dergelijke website of haar producten of diensten onderschrijven; (iii) mag geen verkeerde voorstellingen maken over haar relatie met ons; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die wettig en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons, onze producten of diensten op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende of verwerpelijke manier uitbeelden of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; (iv) mag geen Handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en (vii) mag niet linken naar een pagina van de Website anders dan de startpagina. Wij kunnen naar eigen goeddunken u verzoeken om een link naar de Website te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek, zult u onmiddellijk dergelijke link verwijderen. Elk onbevoegd gebruik door u van de Website beëindigt de beperkte licentie zoals uiteengezet in clausule 2 zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel verstrekt door het toepasselijke recht.

 

3. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Bij de toegang tot of gebruik van de Website, zult u voldoen aan deze Websitevoorwaarden en de speciale waarschuwingen en instructies voor toegang tot of gebruik geplaatst op de Website. U gedraagt zich altijd overeenkomstig de wet, gebruiken en te goeder trouw. U mag geen wijzigingen aanbrengen of aanpassingen doen aan de Website of enige Inhoud of diensten die kunnen verschijnen op deze Website en mag op geen enkele manier de integriteit of werking van de Website aantasten. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van de andere bepalingen van deze Websitevoorwaarden, indien u op nalatige of opzettelijke wijze tekort komt ten opzichte van de in deze Websitevoorwaarden uiteengezette verplichtingen (inclusief ons Privacybeleid), zult u, voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en schade die kunnen worden veroorzaakt ten opzichte van ons, onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers.

 

4. Uw account

U bent verantwoordelijk voor het verzekeren dat de persoonlijke informatie die u verplicht bent te verstrekken wanneer u zich registreert, waar, nauwkeurig en actueel is in alle opzichten. Zie ons Privacy- en cookiebeleid ten opzichte van de behandeling van uw persoonlijke informatie.

U bent verantwoordelijk voor het verzekeren dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt actueel is. If your personal information changes then please notify us immediately by contacting Customer Services on the following number (Monday - Friday 8am - 6pm, Saturday 9am - 5pm. Excluding Bank Holidays) 08002545007 or via email.

U kunt uw gegevens ook bijwerken via het accountportaal onder de ‘mijn account’-pagina.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om onbevoegde toegang tot uw account te voorkomen. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die zich voordoen op uw account en met uw wachtwoord. Als u reden hebt om te geloven dat iemand anders uw wachtwoord kent, of het waarschijnlijk wordt gebruikt op een manier zonder toestemming van u, dient u onmiddellijk met ons contact op te nemen. Indien u uw wachtwoord vergeet, stellen wij dit op verzoek opnieuw in en versturen wij het naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich registreerde. Your account can be cancelled at any time by contacting Customer Services on the following number (Monday - Friday 8am - 6pm, Saturday 9am - 5pm. Excluding Bank Holidays) 08002545007 or via email.

U gaat ermee akkoord om geen andere persoon of entiteit te imiteren of om een valse naam of naam van iemand anders te gebruiken, zonder toestemming van diegene. We behouden ons het recht voor om dienst te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving (tenzij vereist door het toepasselijke recht) indien u inbreuk maakt op deze Websitevoorwaarden, of indien we op eigen goeddunken besluiten dat het in ons beste belang is.

 

5. Intellectuele eigendom

Alle inhoud beschikbaar op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, knopiconen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties en software en de compilatie ervan (gezamenlijk de ‘Inhoud’) is ons eigendom of de eigendom van onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten. De handelsmerken, logo's en dienstmerken die worden weergegeven op de Website (gezamenlijk de ‘Handelsmerken’) zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde merken van La Mer Technology, Inc., haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of partners, in de Verenigde Staten of andere landen, en worden beschermd door Amerikaanse en internationale handelsmerkwetten. Alle andere Handelsmerken die niet in eigendom zijn van La Mer Technology, Inc., haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of partners, welke verschijnen op de Website zijn de eigendom van hun respectieve eigenaren, die wel of niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn aan of gesponsord worden door ons.

Behalve zoals uiteengezet in de beperkte licentie in hoofdstuk 2 hierboven, of indien vereist door de toepasselijke wet, mogen de Inhoud, de Handelsmerken, noch enig ander deel van de Website worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, ingezien, aangepast of anderszins gebruikt, volledig of gedeeltelijk, voor enig doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

6. Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle pagina's buiten de website of alle andere websites gelinkt vanuit en naar de Website. Links die weergegeven worden op de Website dienen uitsluitend voor het gemak en zijn geen onderschrijving door ons, onze gelieerde ondernemingen of onze partners, van de verwezen inhoud, product, dienst of leverancier. Uw verbinding naar en vanuit de pagina's buiten de website of andere websites is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het evalueren en onderzoeken, en wij staan niet garant voor de aanbiedingen van de pagina's buiten de Website of alle andere websites gelinkt vanuit of naar de Website, noch erkennen wij verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, inhoud, producten, of diensten van dergelijke pagina's en websites, inclusief, maar niet beperkt tot hun privacyverklaringen en algemene voorwaarden. U dient de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle pagina's buiten de Website en andere websites die u bezoekt zorgvuldig door te lezen.

 

7. Inzendingen

 • 7,1Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën af te wijzen. Alle gewenste of ongewenste vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u aan ons verstrekt (gezamenlijk ‘Inzendingen’) zullen worden behandeld als niet-beschermd en niet-vertrouwelijk. Behoudens de voorwaarden van dit Privacybeleid, verleent u hierbij, door een Inzending te verzenden of te plaatsen, aan ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om elke Inzending te gebruiken, reproduceren, aan te passen, wijzigen, publiceren, verkopen, aan te wijzen, vertalen, afgeleide werken ervan te creëren, distribueren en weer te geven, in allerlei vormen, media of technologie, hetzij nu of later ontwikkeld, afzonderlijk of als onderdeel van andere werken. U erkent tevens dat uw inzending niet hoeft te worden geretourneerd en dat wij uw Inzending en alle daarin vervatte ideeën, concepten of kennis kunnen gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief, zonder beperking, het ontwikkelen, produceren, distribueren en verhandelen van producten.
 • 7,2Indien u een Inzending verstuurt, verklaart en garandeert u dat u uw Inzending in eigendom hebt of anderszins beheert. U verklaart en garandeert verder dat dergelijke Inzending geen softwarevirussen vormt of bevat, of commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamailings of vormen van ‘spam’. U mag ook geen vals e-mailadres gebruiken, een persoon of entiteit imiteren of ons anderszins misleiden over de herkomst van een Inzending. U gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren van alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met een Inzending, en wel voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • 7,3Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal (‘Gebruikersinhoud’) op de website verzendt, uploadt, plaatst, e-mails of anderszins beschikbaar stelt, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud vormt een Inzending op grond van clausule 7. Dit betekent dat alle derde partijen, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij plaatsen op de Website. U gaat ermee akkoord om zich niet bezig te houden of anderen aan te sporen tot of te assisteren bij het verzenden, uploaden, plaatsen, mailen of anderszins beschikbaar stellen op de Website, van Gebruikersinhoud die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; (b) door u niet beschikbaar mag worden gesteld op grond van een wet of contractuele of fiduciaire relaties; (c) naar uw weten onwaar, onjuist of misleidend is; (d) waarvoor u werd gecompenseerd of een tegenprestatie aan u is verleend door een derde partij; of (e) inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden. Daarnaast gaat u ermee akkoord om alle softwarevirussen, ongewenste of onbevoegde advertenties, boodschap- of promotiemateriaal, waaronder kettingbrieven, massamailings of elke vorm ‘spam’, niet te verzenden, uploaden, plaatsen, mailen of anderszins beschikbaar te stellen. Verder gaat u ermee akkoord om geen enkele (i) persoon of entiteit te imiteren, of op valse wijze of anderszins uw affiliatie met een persoon of entiteit te verdraaien; (ii) een derde partij te ‘stalken’ of op andere wijze lastig te vallen, waaronder het aansporen tot intimidatie van een ander, of deze in de val te lokken of schade te berokkenen, al dan niet op geringe wijze; (iii) kopteksten te vervalsen of op andere wijze identificeerders te manipuleren om de herkomst van enige Gebruikersinhoud te verbergen; (iv) opzettelijk of niet-opzettelijk alle toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetten te schenden; of (v) persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen en bewaren.
 • 7,4Wij onderschrijven of beheren de Gebruikersinhoud verstuurd naar of geplaatst op de Website niet en daarom kunnen wij de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud niet garanderen. U begrijpt dat door deze Website te gebruiken, u blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, ongepast of bezwaarlijk is voor u. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor elke Gebruikersinhoud, inclusief, zonder beperking, voor enige fouten en weglatingen in elke Gebruikersinhoud, of voor elk verlies of schade van welke soort dan ook, opgelopen door u als gevolg van de Gebruikersinhoud die wordt verzonden, geüpload, geplaatst gemaild of anderszins beschikbaar gesteld via de Website.
 • 7,5U erkent dat wij het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar ons eigen goeddunken elke Gebruikersinhoud kunnen weigeren om te plaatsen of te verwijderen, en behouden ons het recht voor om elke Gebruikersinhoud te wijzigen, verkorten of verwijderen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Websitevoorwaarden, hebben wij het recht om elke Gebruikersinhoud te verwijderen, welke in strijd is met deze Websitevoorwaarden of anderszins verwerpelijk is en wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande toestemming ten opzichte van gebruikers die deze Websitevoorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.

 

8. Verklaringen en garanties; beperking van aansprakelijkheid (met betrekking tot het gebruik van deze Website)

De bepalingen van dit hoofdstuk 8 hebben slechts betrekking op het gebruik van deze Website en hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten of alle andere rechten die door ons worden verleend in verband met de aankoop van onze goederen op deze Website (waaronder onze Algemene voorwaarden voor Online Productverkopen).

 • 8,1Het materiaal dat wordt weergegeven op onze website wordt geleverd op ‘as is’ basis zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen wat betreft de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en aan ons verbonden derde partijen hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:
  • (a) alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden welke anderszins worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of wet van het vermogen.
  • (b) alle aansprakelijkheden voor directe, indirecte of gevolgverlies of -schade opgelopen door gebruikers in verband met onze website of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, of gevolgen van het gebruik van onze website, alle daaraan gelinkte websites en elk materiaal dat daarop is geplaatst, waaronder, zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor:
   • (i) verlies van inkomen of winst;
   • (ii) verlies van zaken;
   • (iii) verlies van winsten of contracten;
   • (iv) verlies van voorziene besparingen;
   • (v) verlies van gegevens;
   • (vii) verspild management of kantoortijd; en
   • (viii) voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of veroorzaakt door onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, mits deze voorwaarde geen vorderingen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendom belemmert of alle andere vorderingen voor direct financieel verlies, welke niet zijn uitgesloten door een van de hierboven uiteengezette categorieën.
 • 8,2Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken omtrent een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid welke niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijke recht.

 

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om ons, voor zover wettelijk toegestaan, te behoeden voor, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade of kosten, waaronder redelijke advocatenhonoraria, resulterend uit een vordering, actie of eis van derden voortvloeiend uit elk onbevoegd gebruik van de Website door u. Bovendien gaat u ermee akkoord om ons, voor zover wettelijk toegestaan, te vrijwaren van enig verlies, schade of kosten, waaronder redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare gegevensverzameling- en extractietools, of elke andere handeling die u uitvoert en die onze infrastructuur onnodig belast.

 

10. Vragen

If you have any questions regarding these Website Terms please contact us by email.

 

11. Wijzigingen in Websitevoorwaarden

Wij behoudens ons het recht voor om deze Websitevoorwaarden te allen tijde te herzien door de wijzigingen op de Website door te voeren en u hiervan op de hoogte te stellen. Alle wijzigingen treden onmiddellijk in werking na de plaatsing op de Website. Uw voortdurende gebruik van de Website vormt uw akkoord met alle dergelijke Websitevoorwaarden. U kunt, met of zonder voorafgaande kennisgeving, alle van de rechten verleend door deze Websitevoorwaarden, beëindigen. U zult onmiddellijk voldoen aan elke beëindiging of andere kennisgeving, waaronder, zoals van toepassing, door alle gebruik van de Website te staken.

 

12. Geen vrijstelling

Geen tekortkoming in de uitoefening en geen vertraging door onze schuld bij de uitoefening van onze rechten, rechtsmiddelen, bevoegdheden of privileges op grond van deze algemene voorwaarden en geen handeling tussen ons zal worden opgevat of fungeren als een vrijstelling, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of privilege, enig ander recht of verdere uitoefening ervan of de uitoefening van een ander recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of privilege door ons uitsluiten.

 

13. Recht, rechtsbevoegdheid en taal

Deze Website, inhoud die hierin is opgenomen en eventuele contracten die door gebruik van deze Website door u zijn aangegaan, zijn onderworpen aan het Engelse recht, behalve wanneer de wetten van het land waarin u woont u beschermen op een bindende, niet-ontvankelijke basis. U bent naar Engeland gekomen om toegang te verkrijgen tot de Website en zowel u als wij stemmen ermee in om ons te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales om alle geschillen te beslechten (behalve in het geval de wetten van een ander rechtsgebied de toepassing van de wetten van dat rechtsgebied verplichten als onderdeel van een publiek beleid). Alle overeenkomsten tussen u en ons worden opgesteld in het Engels, zelfs als deze pagina of een deel van de website voor uw gemak is vertaald naar een andere taal.