Hjemmesidens brugsvilkår

Ikrafttrædelsesdato: 27. april 2017

Velkommen til www.lamer.eu ("hjemmesiden").

Hjemmesiden ejes og drives af Estée Lauder Cosmetics Limited (et anpartsselskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 00659213 og registreret adresse på One Fitzroy, 6 Mortimer Street, London, W1T 3JJ) ("vi", "os", eller "vores") fra vores kontorer på Constellation House, 3 Kites Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, PO14 4FL, Storbritannien og ikke fra nogen anden placering. Vores telefonnummer er 00800 91009299 og vores e-mailadresse er CustomerService@cs.lamer.eu. Vores momsnummer er GB 193-0816-58.

Enhver oversættelse af denne side (eller enhver anden del af hjemmesiden) til et andet sprog end engelsk er udelukkende for vores kunders bekvemmelighed, og indebærer ikke, direkte eller indirekte, at hjemmesiden drives fra nogen anden beliggenhed eller land.

Vi leverer tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden til dig på følgende vilkår og betingelser ( "hjemmesidevilkår").

Læs venligst følgende (sammen med vores fortroligheds- og cookie-politik) omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksisser vedrørende din brug af hjemmesiden. Ved at besøge hjemmesiden accepterer du og giver samtykke til de praksisser, der er beskrevet i disse hjemmesidevilkår.

Bemærk, at hvis du besøger en af ​​vores regionale hjemmesider (såsom http://www.cremedelamer.de eller https://www.cremedelamer.fr), er du underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for den pågældende regionale hjemmeside, og vi foreslår, at du gennemgår sådanne vilkår og betingelser.

 

1. Brug af vores hjemmeside

Vi tilstræber at opdatere vores hjemmeside med jævne mellemrum, og kan ændre indholdet til enhver tid. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgangen til vores hjemmeside, eller lukke den på ubestemt tid.

 

2. Begrænsede licenser

 • 2.1 I forhold til alt indhold, der er tilgængeligt på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, og knapper, tildeler vi dig en begrænset, genkaldelig, og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og gøre personlig brug af hjemmesiden. Denne begrænsede licens omfatter ikke retten til at: (i) indramme eller anvende indramningsteknikker til at omslutte hjemmesiden eller nogen del deraf; (ii) ændre eller downloade hjemmesiden eller dens indhold (undtagen caching eller som nødvendigt for at se indhold); (iii) gøre brug af hjemmesiden eller dens indhold (som defineret nedenfor) ud over personlig brug; (iv) skabe afledte værker baseret på enten hjemmesiden eller dens indhold; (v) indsamle kontooplysninger til fordel for en anden part; (vi) bruge eventuelle meta-tags eller anden "skjult tekst", der bruger vores navn eller varemærker (som defineret nedenfor); eller (vii) bruge softwarerobotter, edderkopper, crawlere eller lignende dataindsamlings- og udvindingsværktøjer, eller træffe enhver anden foranstaltning, der kan pålægge en urimelig byrde eller belastning på vores infrastruktur.
 • 2.2 Vi tildeler dig også en begrænset, genkaldelig, og ikke-eksklusiv licens til at oprette et hyperlink til hjemmesidens startside til personlig, ikke-kommerciel brug. En hjemmeside, der linker til vores hjemmeside (i) må linke til, men ikke replikere, vores indhold; (ii) må ikke antyde, at vi godkender en sådan hjemmeside eller dens tjenester eller produkter; (iii) må ikke fejlrepræsentere dens forhold til os; (iv) må ikke indeholde indhold, der kan opfattes som usmageligt, obskønt, stødende eller kontroversielt, og må kun indeholde indhold, der er lovligt og passende for alle aldre; (v) må ikke skildre os eller vores produkter eller tjenester på en falsk, misvisende, nedsættende, eller i øvrigt krænkende eller stødende måde, eller associere os med uønskede produkter, tjenester eller udtalelser; (vi) må ikke bruge nogen varemærker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse; og (vii) må ikke linke til nogen side på hjemmesiden andet end startsiden. Vi kan, efter eget skøn, anmode om, at du fjerner et link til hjemmesiden, og efter modtagelse af ​​en sådan anmodning, skal du straks fjerne et sådant link. Enhver uautoriseret brug fra din side af hjemmesiden ophæver den begrænsede licens, der er angivet i denne bestemmelse 2 uden at dette berører eventuelle andre retsmidler i henhold til gældende lov.

 

3. Dine forpligtelser og ansvar

Ved adgang til eller brug af hjemmesiden skal du overholde disse hjemmesidevilkår og de særlige advarsler eller instrukser vedrørende adgang eller brug, der er offentliggjort på hjemmesiden. Du skal altid handle i overensstemmelse med loven, skik og i god tro. Du må ikke foretage nogen ændring til hjemmesiden eller eventuelt indhold eller tjenester, der vises på denne hjemmeside, og du må ikke på nogen måde skade integriteten eller driften af hjemmesiden. Uden at begrænse anvendeligheden i nogen anden bestemmelse i disse hjemmesidevilkår, hvis du uagtsomt eller forsætligt overtræder nogen af ​​de forpligtelser, der er fremsat i disse hjemmesidevilkår (herunder vores fortrolighedspolitik), vil du, i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, være ansvarlig for alle de tab og erstatninger, som dette kan forårsage os eller vores associerede selskaber, partnere eller licensgivere.

 

4. Din konto

Du er ansvarlig for at sikre, at de personlige oplysninger, som du er forpligtet til at give når du tilmelder dig, er sande, nøjagtige og aktuelle i alle henseender. Se vores fortroligheds- og cookie-politik vedrørende behandlingen af ​​dine personlige oplysninger.

Du er ansvarlig for at sikre, at de personlige oplysninger, som du giver os er opdaterede. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, skal du straks underrette os ved at kontakte kundeservice på følgende nummer (mandag til fredag ​​fra 09:00 til 20:00, lørdag fra 09:00 til 12:00. Eksklusive helligdage) +800-55111770 (for alle lande undtaget Italien), +800-125594 (for Italien) eller e-mailCustomerService@cs.lamer.eu

Du kan også opdatere dine oplysninger via kontoportalen under "min konto"-siden.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og din adgangskode og for at træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du accepterer det fulde ansvar, i det videst mulige omfang lovgivningen tillader, for alle aktiviteter, der måtte forekomme under din konto eller adgangskode. Hvis du har grund til at tro, at andre har fået kendskab til din adgangskode, eller den sandsynligvis vil blive brugt på en måde, der ikke er autoriseret af dig, bør du kontakte os med det samme. Hvis du glemmer din adgangskode vil vi nulstille den efter din anmodning og sende den til e-mailadressen, som du oplyste, da du tilmeldte dig. Din konto kan blive annulleret til enhver tid ved at kontakte kundeservice på følgende nummer (mandag til fredag ​​fra 09:00 til 20:00, lørdag fra 09:00 til 12:00. Eksklusive helligdage) +800-55111770 (for alle lande undtaget Italien), +800-125594 (for Italien) eller e-mailCustomerService@cs.lamer.eu

Du accepterer ikke at udgive dig for nogen anden person eller enhed eller bruge et falsk navn eller et navn, som du ikke har tilladelse til at bruge. Vi forbeholder os ret til at nægte tjeneste og/eller lukke konti uden forudgående varsel (medmindre påkrævet ved gældende lov), hvis du overtræder disse hjemmesidevilkår, eller hvis vi beslutter, efter eget skøn, at det ville være i vores bedste interesse at gøre det.

 

5. Intellektuel ejendom

Alt indhold, der er tilgængeligt på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, datakompileringer og software, og kompilering deraf (samlet kaldet "indhold") er vores ejendom eller ejendom tilhørende ​​vores associerede selskaber, partnere eller licensgivere, og er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret. De varemærker, logoer og tjenestemærker, der vises på hjemmesiden (samlet kaldet "varemærker") er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende La Mer Technology, Inc., dets associerede selskaber, licensgivere eller partnere, i USA og andre lande, og er beskyttet af amerikansk og international varemærkelovgivning. Alle andre varemærker, der ikke ejes af La Mer Technology, Inc., dets associerede selskaber, partnere eller licensgivere, der vises på hjemmesiden, tilhører deres respektive ejere, som måske eller måske ikke er associeret, forbundet med eller sponsoreret af os.

Bortset fra som angivet i den begrænsede licens i afsnit 2 ovenfor, eller som krævet i henhold til gældende lov, må hverken indholdet, varemærkerne, eller enhver anden del af hjemmesiden anvendes, gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, tilgås, ændres eller på anden måde udnyttes helt eller delvist, til noget formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

 

6. Tredjepartslinks

Vi er ikke ansvarlige for indholdet af eventuelle tredjepartssider eller andre hjemmesider linket til eller fra hjemmesiden. Links, der vises på hjemmesiden er kun for bekvemmelighed og er ikke en godkendelse fra vores side, vores associerede selskaber eller vores partnere af det henviste indhold, produkt, tjeneste eller leverandør. Når du linker til eller fra enhver tredjepartsside eller andre hjemmesider, er det på egen risiko. Vi er på ingen måde ansvarlige for undersøgelse og vurdering af, og vi garanterer ikke tilbuddene på, tredjepartssider eller andre hjemmesider, der er linket til eller fra hjemmesiden, ligesom vi heller ikke påtager os noget ansvar for handlingerne, indholdet, produkterne eller tjenesterne på sådanne sider og hjemmesider, herunder, uden begrænsning, deres fortrolighedserklæringer og vilkår og betingelser. Du bør nøje gennemgå vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken på alle tredjepartssider og andre hjemmesider, som du besøger.

 

7. Indsendelser

 • 7.1 Det er vores politik at afvise uopfordrede forslag og idéer. Eventuel opfordret eller uopfordret henvendelse, feedback, forslag, idéer eller andre oplysninger, som du giver os (samlet kaldet, "indsendelser"), vil blive behandlet som ikke-proprietære og ikke-fortrolige. I henhold til vilkårene i vores fortrolighedspolitik tildeler du os, ved overførsel eller offentliggørelse af enhver indsendelse, hermed en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, overførbar, uigenkaldelig, og fuldt ud underlicensérbar ret til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, sælge, overdrage, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere og vise en indsendelse i enhver form, på ethvert medie eller via enhver teknologi, der nu kendes eller herefter udvikles, alene eller som del af andre værker. Du anerkender også, at din indsendelse muligvis ikke returneres, og at vi må anvende din indsendelse, og eventuelle idéer, koncepter eller knowhow indeholdt deri, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion, distribution og markedsføring af produkter.
 • 7.2 Hvis du foretager en indsendelse, erklærer og garanterer du, at du ejer eller på anden måde kontrollerer rettighederne til din indsendelse. Du erklærer og garanterer yderligere, at en sådan indsendelse ikke udgør eller indeholder softwarevirusser, annoncer, kædebreve, masseforsendelser, eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller på anden måde vildlede os med hensyn til oprindelsen af ​​enhver indsendelse. Du accepterer i det videst mulige omfang, lovgivningen tillader, at skadesløsholde os for ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et indlæg.
 • 7.3 Når du overfører, uploader, sender, e-mailer eller på anden måde gør data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, billeder, videoer, meddelelser eller andet materiale ("brugerindhold") tilgængeligt på hjemmesiden, er du eneansvarlig for et sådant brugerindhold. Et sådant brugerindhold udgør en indsendelse i henhold til bestemmelse 7. Det betyder, at alle tredjeparter, og ikke os, er fuldt ud ansvarlige for alt brugerindhold, som de sender til hjemmesiden. Du accepterer, at du ikke selv vil, og ikke vil hjælpe eller opmuntre andre til, at overføre, uploade, sende, e-maile eller på anden måde gøre brugerindhold tilgængeligt på hjemmesiden, som (a) er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, pornografisk, injurierende, krænkende for andres privatliv, hadefuldt, eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende; (b) du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til enhver lov eller i henhold til kontraktlige eller tillidsforhold; (c) du ved er falsk, unøjagtigt eller vildledende; (d) du er blevet kompenseret eller har fået modydelse for af tredjeparter; eller (e) krænker eventuelle patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver part. Derudover accepterer du ikke at overføre, uploade, sende, e-maile eller på anden måde gøre tilgængelig eventuelle softwarevirusser, uopfordrede eller uautoriserede annoncer, salgs- eller reklamemateriale, herunder kædebreve, masseforsendelser, eller enhver form for "spam". Du accepterer endvidere ikke at (i) udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller misvisende give udtryk for eller på anden måde fejlrepræsentere dit tilhørsforhold til en person eller enhed; (ii) "forfølge" eller på anden måde chikanere herunder tilskynde chikane af andre, narre eller skade nogen tredjepart, herunder mindreårige på nogen måde; (iii) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelt ​​brugerindhold; (iv) bevidst eller ubevidst overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lov; eller (v) indsamle eller opbevare personligt identificérbare oplysninger om andre brugere.
 • 7.4 Vi hverken godkender eller kontrollerer brugerindhold, der overføres eller sendes til hjemmesiden, og derfor kan vi ikke garantere nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af ​​brugerindhold. Du forstår, at du ved at bruge hjemmesiden kan blive udsat for brugerindhold, der er stødende, uanstændigt eller anstødeligt for dig. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelt brugerindhold, herunder, uden begrænsning, for eventuelle fejl eller udeladelser i eventuelt brugerindhold, eller for ethvert tab eller skade af nogen art, der pådrages dig som følge af brugen af ​​eventuelt brugerindhold, der overføres, uploades, sendes, e-mailes eller på anden måde gøres tilgængelig via hjemmesiden.
 • 7.5 Du anerkender, at vi har ret til (men ikke pligt), efter eget skøn, at afvise at offentliggøre eller fjerne brugerindhold, og vi forbeholder os ret til at ændre, forkorte eller slette eventuelt brugerindhold. Uden at begrænse anvendeligheden i det foregående eller enhver anden bestemmelse i disse hjemmesidevilkår, har vi ret til at fjerne eventuelt brugerindhold, der overtræder disse vilkår eller på anden måde er stødende, og vi forbeholder os ret til at nægte tjeneste og/eller lukke konti uden forudgående varsel for eventuelle brugere, der overtræder disse hjemmesidevilkår eller krænker andres rettigheder.

 

8. Erklæringer og garantier; Ansvarsbegrænsning (vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside)

Bestemmelserne i dette afsnit 8 vedrører kun brugen af ​​denne hjemmeside og påvirker ikke de lovmæssige forbrugerrettigheder eller andre rettigheder, som tildeles af os i forbindelse med køb af vores varer på denne hjemmeside (herunder i henhold til vores generelle vilkår og betingelser for online-produktsalg).

 • 8.1 Det materiale, der vises på vores hjemmeside gøres tilgængeligt "som det er" uden nogen garantier eller betingelser med hensyn til dets nøjagtighed. I det omfang tilladt ved lov, udelukker vi, andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter forbundet med os, hermed udtrykkeligt:
  • (a) alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforstået ved lov, sædvaneret eller billighedsret.
  • (b) ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgetab eller følgeerstatninger afholdt af en bruger i forbindelse med vores hjemmeside eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge, eller resultatet af brugen af ​​vores hjemmeside, eventuelle hjemmesider linket til den og eventuelt materiale offentliggjort på den, herunder, uden begrænsning, ethvert erstatningsansvar for:
   • (i) tab af indkomst eller indtægter;
   • (ii) tab af forretning;
   • (iii) tab af fortjeneste eller kontrakter;
   • (iv) tab af forventede besparelser;
   • (v) tab af data;
   • (vii) spildt administrations- eller kontortid; og
   • (viii) for ethvert andet tab eller skade af enhver art, uanset hvordan det opstår og uanset om forårsaget i henhold til erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden måde, selv hvis forudsigeligt, forudsat at denne betingelse ikke er til hinder for krav om tab af eller skade på din materielle ejendom eller ethvert andet krav vedrørende direkte økonomisk tab, som ikke er udelukket ved nogen af ​​de kategorier, der er angivet ovenfor.
 • 8.2 Dette påvirker ikke vores erstatningsansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, og heller ikke vores ansvar for svigagtig vildledning eller vildledning med hensyn til et fundamentalt spørgsmål, eller noget andet erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

 

9. Skadesløsholdelse

Du accepterer i det videst mulige omfang, lovgivningen tillader, at forsvare og skadesløsholde os imod eventuelle tab, erstatninger eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af et hvilket som helst tredjepartskrav eller -handling som følge af enhver uautoriseret brug af hjemmesiden af ​​dig. Du accepterer også i det videst mulige omfang, lovgivningen tillader, at skadesløsholde os imod eventuelle tab, erstatninger eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din brug af softwarerobotter, edderkopper, crawlere eller lignende dataindsamlings- og udvindingsværktøjer, eller enhver anden handling, som du foretager dig, der pålægger en urimelig byrde eller belastning på vores infrastruktur.

 

10. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse hjemmesidevilkår, kan du kontakte os via e-mail på CustomerService@cs.lamer.eu eller skrive til os på La Mer Online Customer Services, Constellation House, 3 Kite’s Croft Business Park, Warsash Road, Fareham, Hants, PO14 4FL.

 

11. Ændringer til hjemmesidevilkår

Vi forbeholder os ret til at ændre disse hjemmesidevilkår til enhver tid ved at offentliggøre ændringerne på hjemmesiden og gøre dig opmærksom på ændringerne. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på hjemmesiden. Din fortsatte brug af hjemmesiden udgør din accept af alle sådanne hjemmesidevilkår. Vi kan, med eller uden forudgående varsel, ophæve enhver af ​​de rettigheder, der tildeles af disse hjemmesidevilkår. Du skal straks overholde eventuel opsigelses- eller anden meddelelse, herunder, hvor relevant, ved at ophøre med al brug af hjemmesiden.

 

12. Intet afkald på rettigheder

Ingen manglende udøvelse og ingen forsinkelse fra vores side i udøvelsen af enhver af ​​vores rettigheder, retsmidler, beføjelser eller privilegier i henhold til disse vilkår og betingelser, og intet forløb mellem os skal fortolkes eller fungere som et afkald på disse, ej heller skal nogen enkelt eller delvis udøvelse af enhver rettighed, retsmiddel, beføjelse eller privilegium udelukke nogen anden eller yderligere udøvelse deraf eller udøvelsen af ​​enhver anden rettighed, retsmiddel, beføjelse eller privilegium fra vores side.

 

13. Lov, jurisdiktion og sprog

Denne hjemmeside, alt indhold på denne hjemmeside og eventuelle kontrakter indgået som følge af din brug af ​​denne hjemmeside er underlagt engelsk lov, undtagen hvor lovgivningen i det land, hvor du bor, giver beskyttelse til dig på et obligatorisk, ikke-afkaldeligt grundlag. Du har taget adgang til hjemmesiden i England, og både du og vi accepterer at underkaste os kompetencen tilhørende domstolene i England og Wales for at løse eventuelle tvister (undtagen hvor lovene i en anden jurisdiktion dikterer anvendelsen af den pågældende jurisdiktions love som følge af offentlig politik). Alle kontrakter mellem dig og os indgås på engelsk, selv hvor denne side eller enhver anden del af hjemmesiden er blevet oversat til et andet sprog for din bekvemmelighed.